Vocabulary Unit 2

A we Àárò morning Àlàáfíà peace Dé to return Dúpé give thanks to God Èmi emphatic pronoun “I”   Eranko animal Ìròlé evening Jí to wake up Jeun to eat Kan one Kíláàsì class Kò/ò negative marker Kò sí to not be in a place Lo to go Mi I (dialectal variant of mo) Mo I Mùsíòmù museum Ni to be N’lé at home N lo is going O you (sing.) Ó he/she/it … More Vocabulary Unit 2