Reading Comprehension – Unit 4

Read the following passage and then answer the questions that follow: Arábinrin Adeolá Òsó ní ilé kan ní ìlú Èkó. Ilé yìí ní yàrá mérin, ibalùwè méta, ilé ìdáná kan, pálò méjì, àti ilé-ìjeun kan. Bóngálò kan wà léhìn ilé yìí. Fúláàtì kan tún wà láàárín ilé yìí àti bóngálò. Aránbinrin Òsó àti ebí rè … More Reading Comprehension – Unit 4

Vocabulary – Unit 4

Adigunjalè Armed robbers àti béè béè lo etc. àtiwo entrance àwo plates béèdì bed Bí béè kó If not so bí i like Bóngálò Bungalow Dára Good/nice Dárúko To name Dín to be less e object pronoun “you” (sing.) Eélòó ni? How much is it? Egbèrún a thousand Elòmíràn another person E seun Thank you … More Vocabulary – Unit 4

Exercises with solutions – Unit 4 (1st part)

Exercise 1 Ask your friend how much the following objects cost. For Example: Table/400N Eélòó ni tábìlì? Chair/100N Book/300N Cloth/500N Bag/600N Shoes/800N Pen/90N Exercise 2 Use the amounts listed below to respond to the question asked in Exercise 1 above. For Example: Table/400N Irinwó Naira ni tábìlì Chair/100N Book/300N Cloth/500N Bag/600N Shoes/800N Pen/90N Exercise 3 How would … More Exercises with solutions – Unit 4 (1st part)

Language points – Numbers after 20

Remember that ‘Le’ here can mean ‘plus’ or ‘added to’ while ‘di’ means ‘less than’. (Numbers 1 to 20) 21 to 100 21 oókànlélógún (1+20) 22 eéjìlélógún (2+20) 23 eétàlélógún (3+20) 24 eérìnlélógún (4+20) 25 aárùndínlógbòn (5 to 30) 26 eériìndínlógbòn (4 to 30) 27 eétàdìnlógbòn (3 to 30) 28 eéjìdínlógbòn (2 to 30) 29 oókàndínlógbòn … More Language points – Numbers after 20