Reading Comprehension – Unit 4

Read the following passage and then answer the questions that follow: Arábinrin Adeolá Òsó ní ilé kan ní ìlú Èkó. Ilé yìí ní yàrá mérin, ibalùwè méta, ilé ìdáná kan, pálò méjì, àti ilé-ìjeun kan. Bóngálò kan wà léhìn ilé yìí. Fúláàtì kan tún wà láàárín ilé yìí àti bóngálò. Aránbinrin Òsó àti ebí rè … More Reading Comprehension – Unit 4