Vocabulary – Unit 4

Adigunjalè Armed robbers àti béè béè lo etc. àtiwo entrance àwo plates béèdì bed Bí béè kó If not so bí i like Bóngálò Bungalow Dára Good/nice Dárúko To name Dín to be less e object pronoun “you” (sing.) Eélòó ni? How much is it? Egbèrún a thousand Elòmíràn another person E seun Thank you … More Vocabulary – Unit 4