Tema 5 – Diálogo 1 “Nnkan ojà àti aso” (Productos del mercado y ropa)

Kimberly le dice a Tunji las cosas que le faltan para la casa. KIMBERLY: Sé o máà lè lo sójà pèlú mi lóla? TUNJI: O ò tí ì so nnkan tí o so pé o fé lo rà l’ójà fún mi. KIMBERLY: Mo fé ra èro telifísònnù TUNJI: Kí l’o fé fi  èro telifísònnù se pèlú gbogbo isé … More Tema 5 – Diálogo 1 “Nnkan ojà àti aso” (Productos del mercado y ropa)